Forum und email
cpdf_scale

cpdf_scale

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_scale -- Sets scaling

Opis

bool cpdf_scale ( int pdf_document, float x_scale, float y_scale )

Sets the scaling factor in both directions.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

x_scale

The X scale percent to set. Default to 0.0

y_scale

The Y scale percent to set. Default to 0.0

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.