Forum und email
cpdf_save

cpdf_save

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_save -- Saves current environment

Opis

bool cpdf_save ( int pdf_document )

Saves the current environment. It works like the postscript command gsave. Very useful if you want to translate or rotate an object without effecting other objects.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Patrz także

cpdf_restore()