Forum und email
mysql_close

mysql_close

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_close -- Zamyka połączenie z serwerem MySQL

Opis

bool mysql_close ( [resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

mysql_close() zamyka połączenie z serwerem MySQL skojarzone z podanym identyfikatorem połączenia. Jeżeli identyfikator_połączenia nie został podany, domyślnie wykorzystywane jest ostatnie połączenie.

Zwykle nie jest potrzebne używanie mysql_close(), jako że połączenia niestałe są automatycznie zamykane po zakończeniu wykonywania skryptu. Patrz także: freeing resources.

Notatka: mysql_close() nie zamyka połączeń stałych nawiązanych za pomocą funkcji mysql_pconnect().

Przykład 1. MySQL close

<?php
    $link
= mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo')
        or die(
'Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
    print (
'Połączenie nawiązane');
    
mysql_close($link);
?>

Patrz także: mysql_connect() i mysql_pconnect().