Forum und email
mysql_client_encoding

mysql_client_encoding

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_client_encoding -- Zwraca nazwę zestawu znaków

Opis

string mysql_client_encoding ( [resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca zmienną character_set z serwera MySQL.

Parametry

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowane zostanie ostrzeżenie poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca domyślny zestaw znaków dla bieżącego połączenia.

Przykłady

Przykład 1. Przykład użycia mysql_client_encoding()

<?php
$link    
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$charset = mysql_client_encoding($link);

echo
"Obecny zestaw znaków to : $charset\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Obecny zestaw znaków to: latin2