Forum und email
mysql_change_user

mysql_change_user

(PHP 3 >= 3.0.13)

mysql_change_user --  Zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu

Opis

int mysql_change_user ( string użytkowink, string hasło [, string baza [, resource identyfikator_połączenia]] )

mysql_change_user() zmienia użytkownika zalogowanego w aktywnym połączeniu lub w połączeniu, którego identyfikator podano. Jeżeli podano nazwę bazy, zostanie ona ustawiona, w przeciwnym przypadku zostanie ustawiona bieżąca. Jeżeli nowa kombinacja użytkownik/hasło będzie nieprawidłowa, bieżący użytkownik pozostanie aktywny. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Notatka: Tę funkcję dodano w PHP 3.0.13 i wymaga ona MySQL w wersji 3.23.3 lub późniejszej. Nie jest dostępna w PHP 4.