Forum und email
mysql_real_escape_string

mysql_real_escape_string

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_real_escape_string --  Dodaje znaki unikowe dla potrzeb poleceń SQL, biorąc po uwagę zestaw znaków używany w połączeniu.

Opis

string mysql_real_escape_string ( string łańcuch_bez_znaków_unikowych [, resource identyfikator_połączeniar] )

Ta funkcja dodaje znaki unikowe do łańcucha_bez_znaków_unikowych, mając na uwadze aktualnie używany w połączeniu zestaw znaków. Tak przygotowanego łańcucha można bezpiecznie użyc w funkcji mysql_query().

Notatka: mysql_real_escape_string() nie dodaje znaków unikowych przed % i _.

Przykład 1. przykład użycia mysql_real_escape_string()

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');
$item = "Zak's and Derick's Laptop";
$escaped_item = mysql_real_escape_string($item);
printf ("Ze znakami unikowymi: %s\n", $escaped_item);
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

Ze znakami unikowymi: Zak\'s and Derick\'s Laptop

Patrz także: mysql_escape_string(), mysql_character_set_name().