Forum und email
mysql_result

mysql_result

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_result -- Zwraca dane wynikowe

Opis

mixed mysql_result ( resource wynik, int wiersz [, mixed pole] )

mysql_result() zwraca zawartość jednej komórki z wyniku. Jako argument pole można podać ofset, nazwę pola lub nazwę tabeli z nazwą pola (tabela.pole). Jeżeli nazwa kolumny została zastąpiona synonimem ('select foo as bar from...'), należy użyć tej nazwy zamiast rzeczywistej.

Przy pracy z dużymi wynikami, powinno się rozważyć użycie jednej z funkcji pobierających cały wiersz (patrz niżej). Jako, że funkcje te zwracają zawartość kilku komórek w jednym wywołaniu, są one ZNACZNIE szybsze niż mysql_result(). Podanie przesunięcia (offset) w argumencie pole jest znacznie szybsze niż podanie nazwy pola lub konstrukcji tabela.pole.

Wywołania mysql_result() nie powinny być mieszane z wywołaniami innych funkcji operujących na wyniku.

Zalecane wydajniejsze alternatywy: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array() i mysql_fetch_object().