Forum und email
mysql_select_db

mysql_select_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_select_db -- Wybiera bazę MySQL

Opis

bool mysql_select_db ( string nazwa_bazy [, resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

mysql_select_db() ustawia aktywną bazę danych na serwerze określonym przez podany identyfikator połączenia. Jeżeli identyfikator nie zostanie podany, wykorzystane zostanie ostatnio otwarte połączenie. Jeżeli żadne połączenie nie jest otwarte, funkcja spróbuje je nawiązać wywołując mysql_connect() bez argumentów.

Kolejne wywołania funkcji mysql_query() będą dotyczyły aktywnej bazy danych.

Patrz także: mysql_connect(), mysql_pconnect() i mysql_query().

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_selectdb(). Jest to jednak niezalecane.