Forum und email
mysql_pconnect

mysql_pconnect

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_pconnect --  Otwiera stałe połączenie z serwerem MySQL

Opis

resource mysql_pconnect ( [string serwer [, string użytkownik [, string hasło]]] )

Zwraca identyfikator połączenia w przypadku powodzenia, lub FALSE jeśli wystąpi błąd.

mysql_connect() nawiązuje połączenie z serwerem MySQL. Jeśli nie podano argumentów, przyjmowane są następujące wartości domyślne: host:port = 'localhost:3306', użytkownik = nazwa użytkownika będącego właścicielem procesu serwera, hasło = puste hasło.

Argument host może również zawierać numer portu, np. "host:port" lub ścieżkę do gniaza np. ":/sciezka/do/gniazda" dla localhosta.

Notatka: Obsługę ":port" dodano w PHP 3.0B4.

Obsługę ":/sciezka/do/gniazda" dodano w PHP 3.0.10.

mysql_pconnect() zachowuje się prawie jak mysql_connect() z dwoma zasadniczymi różnicami.

Pierwsza, podczas łączenia funkcja najpierw spróbuje znaleźć połączenie (stałe) już otwarte dla tego samego hosta, użytkownika i hasła. Jeżeli je znajdzie, jego identyfikator zostanie zwrócony zamiast otwierania nowego połączenia.

Druga, połączenie z serwerem SQL nie zostanie zamknięte po zakończeniu wykonywania skryptu. Zamiast tego połączenie pozostanie otwarte do późniejszego użycia (mysql_close() nie zamyka połączeń nawiązanych za pomocą mysql_pconnect()).

Dlatego też ten typ połączeń nazywany jest 'stałym'.

Notatka: Trzeba zaznaczyć, że stałe połączenia działają jedynie z PHP pracującym jako moduł. Przeczytaj rozdział Stałe połączenia z bazami danych by dowiedzieć się więcej.

Ostrzeżenie

Używanie stałych połączeń może wymagać dostrojenia konfiguracji Apache'a i MySQLa, aby nie przekroczyć limitu jednoczesnych połączeń dozwolonych przez MySQL.