Forum und email
mysql_ping

mysql_ping

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_ping -- Sprawdza połączenie z serwerem, lub nawiązuje połączenie, jeśli go nie było

Opis

bool mysql_ping ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_ping() sprawdza czy połączenie z serwerem działa poprawnie. Jeśli zostało zamknięte, następuje próba ponownego połączenia. Funkcja ta, w skryptach które pozostają długi czas w bezczynności, może służyć do sprawdzenia czy serwer zamknął połączenie i, jeśli zajdzie potrzeba, nawiązania go ponownie. mysql_ping() zwraca TRUE jeśli połączenie z serwerem działa poprawnie, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Patrz także: mysql_thread_id(), mysql_list_processes().