Forum und email
mysql_thread_id

mysql_thread_id

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_thread_id -- Zwraca id bieżącego wątku

Opis

int mysql_thread_id ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_thread_id() zwraca id bieżącego wątku. Jeśli połączenie zostało przerwane i nawiązane ponownie przy użyciu funkcji mysql_ping(), to id wątku się zmieni. Oznacza to, że nie powinno się pobierać id wątku i zapisywać do późniejszego użycia, lecz pobierać zawsze, gdy jest potrzebny.

Przykład 1. przykład użycia mysql_list_processes()

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');
$thread_id = mysql_thread_id($link);
if (
$thread_id){
    
printf ("id bieżącego wątku: %d\n", $thread_id);
}
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

id bieżącego wątku: 73

Patrz także: mysql_ping(), mysql_list_processes().