Forum und email
mysql_tablename

mysql_tablename

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_tablename -- Zwraca nazwę tabeli

Opis

string mysql_tablename ( resource wynik, int i )

mysql_tablename() przyjmuje jako parametry wskaźnik wyniku zwrócony przez mysql_list_tables() oraz indeks, zwracając nazwę tabeli. Liczbę tabel zwróconych w wyniku można określić używając funkcji mysql_num_rows().

Przykład 1. Przykład użycia mysql_tablename()

<?php
mysql_connect
('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');
$result = mysql_list_tables('baza');

for (
$i = 0; $i < mysql_num_rows($result); $i++)
    
printf ("Tabela: %s\n", mysql_tablename($result, $i));

mysql_free_result($result);
?>

Patrz także: mysql_list_tables().