Forum und email
mysql_list_tables

mysql_list_tables

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_tables -- Pobiera listę tabel z bazy MySQL

Opis

resource mysql_list_tables ( string baza [, resource identyfikator_połączenia] )

mysql_list_tables() przyjmuje jako argument nazwę bazy i zwraca wskaźnik wyniku podobnie jak funkcja mysql_query(). Żeby uzyskać nazwy tabel za wskaźnika wyniku należy użyć funkcji mysql_tablename() lub innej operującej na tablicach wyników.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_listtables(). Jest to jednak niezalecane.

Przykład 1. Przykład użycia mysql_list_tables

<?php
mysql_connect
('localhost', 'uzytkownik', 'haslo') or
    die(
'Nie można się połączyć');
mysql_select_db('baza');

$result = mysql_list_tables();

while ((
$row = mysql_fetch_row($result))
    
printf ("Tabela: %s\n", $row[0]);  

mysql_free_result($result);
?>

Patrz także: mysql_list_dbs(), mysql_tablename().