Forum und email
mysql_list_dbs

mysql_list_dbs

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbs --  Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL

Opis

resource mysql_list_dbs ( [resource identyfikator_połączenia] )

mysql_list_dbs() zwróci wynik zawierający nazwy baz dostępnych na serwerze skojarzonym z identyfikatorem połączenia. Żeby uzyskać nazwy za wskaźnika wyniku należy użyć funkcji mysql_tablename() lub innej operującej na tablicach wyników.

Przykład 1. mysql_list_dbs()

<?php
$link
= mysql_connect ('localhost','uzytkownik','haslo');
$db_list = mysql_list_dbs($link);

while (
$row = mysql_fetch_object($db_list)) {
    echo
$row->Database . "\n";
}
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

baza1
baza2
baza3
...

Notatka: Powyższy kod będzie równie dobrze działał z funkcją mysql_fetch_row() lub innymi podobnymi.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_listdbs(). Jest to jednak niezalecane.

Patrz także: mysql_db_name().