Forum und email
mysql_db_name

mysql_db_name

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

mysql_db_name -- Pobiera dane wynikowe

Opis

string mysql_db_name ( resource wynik, int wiersz [, mixed pole] )

mysql_db_name() przyjmuje jako pierwszy parametr wskaźnik wyniku zwrócony przez mysql_list_dbs(). Parametr wiersz działa jako indeks wyniku.

Jeśli wystąpi błąd, zwrócona zostanie wartość FALSE. Użyj mysql_errno() i mysql_error() by poznać przyczynę błędu.

Przykład 1. mysql_db_name

<?php
error_reporting
(E_ALL);

mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');
$db_list = mysql_list_dbs();

$i = 0;
$cnt = mysql_num_rows($db_list);
while (
$i < $cnt) {
    echo
mysql_db_name($db_list, $i) . "\n";
    
$i++;
}
?>

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_dbname().