Forum und email
mysql_errno

mysql_errno

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_errno -- Zwraca liczbową wartość kodu błędu z poprzedniej operacji MySQL

Opis

int mysql_errno ( [resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca numer błędu z ostatniej operacji MySQL.

Błędy, zwracane z serwera MySQL, nie powodują generowania ostrzeżeń. Zamiast tego, należy używać funkcji mysql_errno() do pobrania kodu błędu. Funkcja ta zwraca tylko kod błędu, wygenerowany przez ostatnio wywołaną funkcję MySQL (nie licząc mysql_error() i mysql_errno()), a więc kod błędu należy sprawdzać przed wywołaniem kolejnej funkcji MySQL.

Parametry

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowane zostanie ostrzeżenie poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca numer błędu ostatnio wywołanej funkcji MySQL, lub Returns the error number from the last MySQL function, or 0 (zero) jeśli żaden błąd nie wystąpił.

Przykłady

Przykład 1. Przykłady użycia mysql_errno()

<?php
$link
= mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password");

if (!
mysql_select_db("nieistniejacabaza", $link)) {
    echo
mysql_errno($link) . ": " . mysql_error($link). "\n";
}

mysql_select_db("kossu", $link);
if (!
mysql_query("SELECT * FROM nieistniejacatabela", $link)) {
    echo
mysql_errno($link) . ": " . mysql_error($link) . "\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

1049: Unknown database 'nieistniejacabaza'
1146: Table 'kossu.nieistniejacatabela' doesn't exist