Forum und email
mysql_drop_db

mysql_drop_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_db -- Usuwa bazę MySQL

Opis

bool mysql_drop_db ( string nazwa_bazy [, resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

mysql_drop_db() usuwa całą bazę z serwera skojarzonego z podanym identyfikatorem połączenia.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_dropdb(). Jest to jednak niezalecane.

Notatka: Stosowanie funkcji mysql_drop_db() jest niezalecane. Sugerowane jest wydawanie polecenia DROP DATABASE przy użyciu funkcji mysql_query().

Patrz także: mysql_create_db(), mysql_query().