Forum und email
mysql_create_db

mysql_create_db

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_create_db -- Tworzy bazę MySQL

Opis

int mysql_create_db ( string nazwa_bazy [, resource identyfikator_połączenia] )

mysql_create_db() tworzy nową bazę na serwerze skojarzonym z podanym identyfikatorem połączenia.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykład 1. tworzenie bazy MySQL

<?php
    $link
= mysql_pconnect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo')
        or die(
'Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
    if (
mysql_create_db('my_db')) {
        print (
"Utworzono bazę\n");
    } else {
        
printf ("Błąd podczas tworzenia bazy: %s\n", mysql_error());
    }
?>

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_createdb(). Jest to jednak niezalecane.

Notatka: Stosowanie funkcji mysql_create_db() jest niezalecane. Sugerowane jest wydawanie polecenia CREATE DATABASE przy użyciu funkcji mysql_query().

Patrz także: mysql_drop_db(), mysql_query().