Forum und email
mysql_db_query

mysql_db_query

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_db_query -- Wysyła zapytanie do bazy MySQL

Opis

resource mysql_db_query ( string baza, string zapytanie [, resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca dodatni identyfikator wyniku MySQL wskazujący na wynik zapytania, lub FALSE w przypadku błędu. Wartość TRUE/FALSE jest także zwracana dla zapytań INSERT/UPDATE/DELETE informując o sukcesie/porażce.

mysql_db_query() wybiera bazę i wykonuje na niej zapytanie. Jeżeli opcjonalny identyfikator połączenia nie został podany, funkcja będzie próbować znaleźć otwarte połączenie z serwerem MySQL. Jeżeli to się nie powiedzie, będzie próbować je stworzyć tak, jakby wywołane zostało mysql_connect() bez argumentów.

Zwróć uwagę, że ta funkcja NIE wybierze ponownie bazy danych, z którą byłeś połączony wcześniej. Innymi słowy, nie możesz jej użyć by na boku wysłać zapytanie do innej bazy, bo będziesz musiał ręcznie przełączać się z powrotem. Zamiast tego stosuj składnię SQLa baza.tabela.

Patrz także: mysql_connect() i mysql_query().

Notatka: Od PHP 4.0.6 odradza sie stosowania tej funkcji. Nie używaj jej. W zamian korzystaj z mysql_select_db() i mysql_query().