Forum und email
mysql_error

mysql_error

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_error --  Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatniej operacji MySQL

Opis

string mysql_error ( [resource identyfikator_połączenia] )

Zwraca tekst komunikatu błędu z ostatnio użytej funkcji MySQL, lub '' (pusty łańcuch) jeśli wystąpi błąd.

Błędy pochodzące z klienta bazy MySQL już nie powodują wyświetlania ostrzeżeń. Zamiast tego, użyj mysql_error() by uzyskać komunikat błędu. Weź pod uwagę, że ta funkcja zwraca komunikat błędu z ostatnio użytej funkcji MySQL (wyłączając mysql_error() i mysql_errno()), dlatego jeśli jej używasz, upewnij się, by zrobić to przed użyciem następnej funkcji MySQL.

Przykład 1. Przykład użycia mysql_error

<?php
mysql_connect
('localhost', 'uzytkownik', 'haslo');

mysql_select_db('niematakiejbazy');
echo
mysql_errno() . ": " . mysql_error(). "\n";

mysql_select_db('takiejbazytezniema');
mysql_query('SELECT * FROM niematakiejtabeli');
echo
mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "\n";
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

1049: Unknown database 'niematakiejbazy'
1146: Table 'takiejbazytezniema.niematakiejtabeli' doesn't exist

Notatka: Jeżeli jako opcjonalny argument zostanie podany identyfikator połączenia, to zostanie on wykorzystany do wyciągnięcia numeru błędu. Jeśli nie, wykorzystane zostanie ostatnio otwarte połączenie.

Patrz także: mysql_errno()