Forum und email
mysql_escape_string

mysql_escape_string

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

mysql_escape_string --  Dodaje znaki unikowe na użytek mysql_query

Opis

string mysql_escape_string ( string łańcuch_bez_znaków_unikowych )

Ta funkcja wstawi znaki unikowe do łańcuch_bez_znaków_unikowych, aby bezpiecznym było umieszczenie go w mysql_query().

Notatka: mysql_escape_string() nie dotyczy znaków % i _.

Funkcja ta działa identycznie jak mysql_real_escape_string(), z tym wyjątkiem, że mysql_real_escape_string() pobiera identyfikator połączenia i wstawia znaki unikowe zgodnie z bieżącym zestawem znaków. mysql_escape_string() nie pobiera identyfikatora połączenia i nie bierze pod uwagę bieżącego zestawu znaków.

Przykład 1. przykład użycia mysql_escape_string()

<?php
$item
= "Zak's Laptop";
$escaped_item = mysql_escape_string($item);
printf ("Łańcuch ze znakami unikowymi: %s\n", $escaped_item);
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

Łańcuch ze znakami unikowymi: Zak\'s Laptop

Patrz także: mysql_real_escape_string(), addslashes() oraz dyrektywa magic_quotes_gpc.