Forum und email
mysql_list_fields

mysql_list_fields

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_fields -- Pobiera informacje o polach tabeli MySQL

Opis

resource mysql_list_fields ( string baza, string tabela [, resource identyfikator_połączenia] )

mysql_list_fields() pobiera informacje o danej tabeli. Argumentami są nazwa bazy i nazwa tabeli. Zwracany jest wskaźnik wyniku, który może zostać użyty z funkcjami mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name() i mysql_field_type().

Przykład 1. mysql_list_fields()

<?php
$link
= mysql_connect ('localhost','uzytkownik','haslo');

$fields = mysql_list_fields('baza', 'tabela', $link);
$columns = mysql_num_fields($fields);

for (
$i = 0; $i < $columns; $i++) {
    echo
mysql_field_name($fields, $i) . "\n";
}
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

pole1
pole2
pole3
...

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_listfields(). Jest to jednak niezalecane.