Forum und email
cpdf_add_annotation

cpdf_add_annotation

(PHP 3 >= 3.0.12, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_add_annotation -- Adds annotation

Opis

bool cpdf_add_annotation ( int pdf_document, float llx, float lly, float urx, float ury, string title, string content [, int mode] )

Adds a note at the specified point.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

llx

Lower left X

lly

Lower left Y

urx

Upper right X

ury

Upper right Y

title

The title of the annotation

text

The contents of the annotation

mode

Opcjonalny parametr tryb określa jednostkę długości. Jeśli jest 0 lub pominięto go, użyta jest domyślna jednostka określona dla strony. W przeciwnym wypadku współrzędne są mierzone w punktach postscriptowych ignorując obecne jednostki.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.