Forum und email
fgetss

fgetss

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fgetss -- Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa tagi HTML

Opis

string fgetss ( resource uchwyt [, int długość [, string dozwolone_tagi]] )

Działa identycznie jak fgets(), tylko że fgetss dokonuje usunięcia wszystkich tagów HTML i PHP z tekstu, który przeczyta.

Możesz określić opcjonalny 3 parametr aby wyszczególnić tagi, które nie powinny zostać usunięte.

Notatka: dozwolone_tagi został dodany w PHP 3.0.13, PHP 4.0.0

Parametr długość jest opcjonalny od PHP 5.

Notatka: W przypadku problemów z rozpoznawaniem znaków końca linii przez PHP przy czytaniu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, może pomóc włączenie dyrektywy konfiguracji auto_detect_line_endings.

Patrz także: fgets(), fopen(), fsockopen(), popen() i strip_tags().