Forum und email
odbc_commit

odbc_commit

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

odbc_commit -- Commit an ODBC transaction

Description

bool odbc_commit ( resource connection_id )

odbc_commit() commits all pending transactions on the connection_id connection. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.