Forum und email
cpdf_set_text_rendering

cpdf_set_text_rendering

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_text_rendering -- Determines how text is rendered

Opis

bool cpdf_set_text_rendering ( int pdf_document, int rendermode )

Determines how the text is rendered.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

rendermode

The possible values for rendermode are 0=fill text, 1=stroke text, 2=fill and stroke text, 3=invisible, 4=fill text and add it to clipping path, 5=stroke text and add it to clipping path, 6=fill and stroke text and add it to clipping path, 7=add it to clipping path.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.