Forum und email
fwrite

fwrite

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fwrite -- Zapis pliku binarnie bezpieczny

Opis

int fwrite ( resource uchwyt, string łańcuch [, int długość] )

fwrite() zapisuje treść łańcuch do strumienia pliku wskazanego przez uchwyt. Jeśli argument długość został podany, zapis zatrzymywany jest po zapisaniu długość bajtów lub łańcuch skończy się, cokolwiek nastąpi szybciej.

fwrite() zwraca liczbę zapisanych bajtów, lub FALSE w przypadku błędu.

Zauważ, że jeśli argument długość zosta podany, to konfiguracja magic_quotes_runtime zostaje zignorowana i żadne slashe nie zostaną usunięte z łańcucha.

Notatka: W systemach, które rozróżniają pliki na binarne i tekstowe (np. Windows) plik musi zostać otworzony z 'b' włączonym do parametru tryb funkcji fopen().

Przykład 1. Prosty przykład fwrite()

<?php
$nazwapliku
= 'test.txt';
$trochetresci = "Dodaj to do pliku\n";

// Najpierw przekonaj się czy plik istnieje i jest zapisywalny.
if (is_writable($nazwapliku)) {

// W naszym przykładzie otwieramy $nazwapliku w trybie dopisywania.
// Wskaźnik pliku jest ustawiony na końcu pliku gdzie znajdzie
// się zawartość $trochetresci po wykonaniu fwrite().
if (!$uchwyt = fopen($nazwapliku, 'a')) {
   echo
"Nie mogę otworzyć pliku ($nazwapliku)";
   exit;
}

// Zapis $trochetresci do naszego otwartego pliku.
if (fwrite($uchwyt, $trochetresci) === FALSE) {
   echo
"Nie mogę zapisać do pliku ($nazwapliku)";
   exit;
}

echo
"Sukces, zapisano ($trochetresci) do pliku ($nazwapliku)";

fclose($uchwyt);

} else {
  echo
"Plik $nazwapliku nie jest zapisywalny";
}
?>

Patrz także: fread(), fopen(), fsockopen(), popen() i file_put_contents().