Forum und email
cpdf_curveto

cpdf_curveto

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_curveto -- Draws a curve

Opis

bool cpdf_curveto ( int pdf_document, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 [, int mode] )

Draws a Bezier curve from the current point to the point (x3, y3) using (x1, y1) and (x2, y2) as control points.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

x1

x-coordinate for the first control point

y1

y-coordinate for the first control point

x2

x-coordinate for the second control point

y2

y-coordinate for the second control point

x3

x-coordinate for the target

y3

y-coordinate for the target

mode

Opcjonalny parametr tryb określa jednostkę długości. Jeśli jest 0 lub pominięto go, użyta jest domyślna jednostka określona dla strony. W przeciwnym wypadku współrzędne są mierzone w punktach postscriptowych ignorując obecne jednostki.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.