Forum und email
Classkit Functions

XIII. Classkit Functions

Wstęp

These functions allow the dynamic manipulation of PHP classes, at runtime.

Notatka: This extension has been replaced by runkit, which is not limited to class manipulation but has function manipulation, as well.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/classkit.

DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub https://snaps.php.net/.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)

Marks the method private

CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)

Marks the method protected

CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)

Marks the method public

Spis treści
classkit_import -- Import new class method definitions from a file
classkit_method_add -- Dynamically adds a new method to a given class
classkit_method_copy -- Copies a method from class to another
classkit_method_redefine -- Dynamically changes the code of the given method
classkit_method_remove -- Dynamically removes the given method
classkit_method_rename -- Dynamically changes the name of the given method