Forum und email
classkit_import

classkit_import

(PECL)

classkit_import -- Import new class method definitions from a file

Opis

array classkit_import ( string filename )

Notatka: Ta funkcja nie może być użyta do manipulowania aktualnie wykonywaną metodą.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

filename

The filename of the class method definitions to import

Zwracane wartości

Associative array of imported methods

Przykłady

Przykład 1. classkit_import() example

<?php
// file: newclass.php
class Example {
    function
foo() {
        return
"bar!\n";
    }
}
?>
<?php
// requires newclass.php (see above)
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

$e = new Example();

// output original
echo $e->foo();

// import replacement method
classkit_import('newclass.php');

// output imported
echo $e->foo();

?>

Powyższy przykład wyświetli:

foo!
bar!