Forum und email
classkit_method_add

classkit_method_add

(PECL)

classkit_method_add -- Dynamically adds a new method to a given class

Opis

bool classkit_method_add ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

classname

The class to which this method will be added

methodname

The name of the method to add

args

Comma-delimited list of arguments for the newly-created method

code

The code to be evaluated when methodname is called

flags

The type of method to create, can be CLASSKIT_ACC_PUBLIC, CLASSKIT_ACC_PROTECTED or CLASSKIT_ACC_PRIVATE

Notatka: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. classkit_method_add() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        echo
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// Add a new public method
classkit_method_add(
    
'Example',
    
'add',
    
'$num1, $num2',
    
'return $num1 + $num2;',
    
CLASSKIT_ACC_PUBLIC
);

// add 12 + 4
echo $e->add(12, 4);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

16