Forum und email
classkit_method_rename

classkit_method_rename

(PECL)

classkit_method_rename -- Dynamically changes the name of the given method

Opis

bool classkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname )

Notatka: Ta funkcja nie może być użyta do manipulowania aktualnie wykonywaną metodą.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

classname

The class in which to rename the method

methodname

The name of the method to rename

newname

The new name to give to the renamed method

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. classkit_method_rename() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

// Rename the 'foo' method to 'bar'
classkit_method_rename(
    
'Example',
    
'foo',
    
'bar'
);

// output renamed function
echo Example::bar();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

foo!