Forum und email
classkit_method_remove

classkit_method_remove

(PECL)

classkit_method_remove -- Dynamically removes the given method

Opis

bool classkit_method_remove ( string classname, string methodname )

Notatka: Ta funkcja nie może być użyta do manipulowania aktualnie wykonywaną metodą.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

classname

The class in which to remove the method

methodname

The name of the method to remove

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. classkit_method_remove() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
    
    function
bar() {
        return
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
classkit_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo
implode(' ', get_class_methods('Example'));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

bar