Forum und email
Net_Gopher

LII. Net_Gopher

Wstęp

The gopher protocol, as defined by RFC 1436, is generally considered the ancestor of the modern HTTP protocol. However, gopher was also intended to provide references to non-gopher resources including telnet, wais, nntp, and even http. This extension adds gopher support to PHP's URL Wrappers, and provides a helper function gopher_parsedir() to make sense of gopher formatted directory listings.

Instalacja

Net_Gopher is installed through the usual PECL package installation process.

  • Prerequisite: PHP 4.3.0.

  • $ pear install Net_Gopher

  • Copy the resulting gopher.so to an appropriate location and add extension=gopher.so to your php.ini file or load it dynamically in your PHP script using dl("gopher.so");

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Tabela 1. Net_Gopher constants

ConstantValueDescription
GOPHER_DOCUMENT0Standard text/plain document.
GOPHER_DIRECTORY1A resource containing a gopher formatted directory listing.
GOPHER_BINHEX4A BinHex encoded binary file.
GOPHER_DOSBINARY5A DOS formatted binary archive.
GOPHER_UUENCODED6A UUEncoded file.
GOPHER_BINARY9A generic binary file.
GOPHER_INFO255An Informational entry
GOPHER_HTTP254A reference to an HTTP resource.
GOPHER_UNKNOWN-1 An unrecognized entry.

Przykłady

<?php
readfile
("gopher://gopher.example.com/somedocument");
?>

Spis treści
gopher_parsedir -- Translate a gopher formatted directory entry into an associative array.