Forum und email
iconv

LX. iconv

Wstęp

Ten moduł zawiera interfejs do funkcji biblioteki iconv. Funkcje bilioteki iconv konwertują stringi pomiędzy różnymi zestawami znaków. Obsługa określonych zestawów znaków jest zależna od implementacji iconv() w twoim systemie. Proszę pamiętać, że w niektórych systemach funkcja iconv() działa niezgodnie z oczekiwaniami. W takich przypadkach należy zainstalować bibliotekę libiconv.

Wymagania

Trzeba mieć funkcję iconv() w standardowej bibliotece C, lub zainstalowaną bibliotekę libiconv. Biblioteka libiconv jest dostępna pod adresem https://www.gnu.org/software/libiconv/.

Instalacja

To use functions provided by this module, the PHP binary must be built with the following configure line: --with-iconv[=DIR].

Note to Windows® Users: In order to enable this module on a Windows® environment, you need to put a DLL file named iconv.dll or iconv-1.3.dll (prior to 4.2.1) which is bundled with the PHP/Win32 binary package into a directory specified by the PATH environment variable or one of the system directories of your Windows® installation.

This module is part of PHP as of PHP 5 thus iconv.dll and php_iconv.dll is not needed anymore.

Konfiguracja uruchomieniowa

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Iconv configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
iconv.input_encoding"ISO-8859-1"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
iconv.output_encoding"ISO-8859-1"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
iconv.internal_encoding"ISO-8859-1"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.0.5.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Ostrzeżenie

Some systems (like IBM AIX) use "ISO8859-1" instead of "ISO-8859-1" so this value has to be used in configuration options and function parameters.

Notatka: Configuration option iconv.input_encoding is currently not used for anything.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Since PHP 4.3.0 it is possible to identify at runtime which iconv implementation is adopted by this extension.

Tabela 2. iconv constants

NameTypeDescription
ICONV_IMPLstringThe implementation name
ICONV_VERSIONstringThe implementation version

Notatka: Writing implementation-dependent scripts with these constants is strongly discouraged.

Since PHP 5.0.0, the following constants are also available:

Tabela 3. iconv constants available since PHP 5.0.0

NameTypeDescription
ICONV_MIME_DECODE_STRICTintegerA bitmask used for iconv_mime_decode()
ICONV_MIME_DECODE_CONTINUE_ON_ERRORintegerA bitmask used for iconv_mime_decode()

Patrz także

Patrz także: funkcje GNU Recode

Spis treści
iconv_get_encoding -- Pobiera aktualne ustawienia dla konwersji zestawu znaków
iconv_mime_decode_headers -- Decodes multiple MIME header fields at once
iconv_mime_decode -- Decodes a MIME header field
iconv_mime_encode -- Composes a MIME header field
iconv_set_encoding -- Ustawia aktualne ustawienia dla konwersji zestawu znaków
iconv_strlen -- Returns the character count of string
iconv_strpos -- Finds position of first occurrence of a needle within a haystack
iconv_strrpos -- Finds the last occurrence of a needle within a haystack
iconv_substr -- Cut out part of a string
iconv -- Konwertuje łańcuch znaków do innego zestawu znaków
ob_iconv_handler -- Konwersja kodowania znaków jako uchwyt buforu wyjścia