Forum und email
Referencje

Rozdział 21. Referencje

Czym są referencje

W PHP referencje są środkiem dostępu do tej samej wartości zmiennej poprzez różne nazwy. Nie działają na takiej zasadzie jak wskaźniki w C, lecz są aliasami w tablicy symboli. Zwróc uwagę na to, że w PHP nazwa zmiennej oraz wartość zmiennej są dwiema różnymi rzeczami, wobec tego ta sama wartość może być dostępna poprzez różne nazwy. Najbliższą analogią jest Uniksowy system plików i ich nazw - nazwy zmiennych to wpisy katalogowe, a wartości to same pliki. Można myśleć o referencjach jak o twardych dowiązaniach w Uniksowym systemie plików.