Forum und email
Cyrus IMAP administration Functions

XXI. Cyrus IMAP administration Functions

Wstęp

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Notatka: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Notatka: To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.0.0.

Instalacja

To enable Cyrus IMAP support and to use these functions you have to compile PHP with the --with-cyrus option.

Ostrzeżenie

Rozszerzenia IMAP, recode, YAZ i Cyrus nie mogą być używane razem. Dzieje się tak z powodu współdzielenia tego samego symbolu wewnętrznego.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CYRUS_CONN_NONSYNCLITERAL (integer)

CYRUS_CONN_INITIALRESPONSE (integer)

CYRUS_CALLBACK_NUMBERED (integer)

CYRUS_CALLBACK_NOLITERAL (integer)

Spis treści
cyrus_authenticate -- Authenticate against a Cyrus IMAP server
cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection
cyrus_close -- Close connection to a Cyrus IMAP server
cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server
cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server
cyrus_unbind -- Unbind ...