Forum und email
Parsekit Functions

CXVI. Parsekit Functions

Wstęp

These functions allow runtime analysis of opcodes compiled from PHP scripts.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/parsekit.

DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub https://snaps.php.net/.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

PARSEKIT_QUIET (int)

Return full detail, but without unnecessary NULL entries.

PARSEKIT_SIMPLE (int)

Return shorthand opcode notation.

PARSEKIT_EXTENDED_VALUE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_CONST (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_EA_TYPE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_JMP_ADDR (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_OPARRAY (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_OPLINE (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_RESULT_VAR (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_USAGE_UNKNOWN (int)

Opnode Flag

PARSEKIT_ZEND_INTERNAL_CLASS (int)

Class Type

PARSEKIT_ZEND_USER_CLASS (int)

Class Type

PARSEKIT_ZEND_EVAL_CODE (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_INTERNAL_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_OVERLOADED_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_ZEND_OVERLOADED_FUNCTION_TEMPORARY (int) PHP >= 5.0.0

Function Type

PARSEKIT_ZEND_USER_FUNCTION (int)

Function Type

PARSEKIT_IS_CONST (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_TMP_VAR (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_UNUSED (int)

Node Type

PARSEKIT_IS_VAR (int)

Node Type

PARSEKIT_ZEND_ADD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_ARRAY_ELEMENT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_CHAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_INTERFACE (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_STRING (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ADD_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_ADD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_AND (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_OR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_BW_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_CONCAT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_DIM (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_DIV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_MOD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_MUL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ASSIGN_SUB (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BEGIN_SILENCE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL_NOT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BOOL_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BRK (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_AND (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_NOT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_OR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_BW_XOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CASE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CAST (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CATCH (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CLONE (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CONCAT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_CONT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_FUNCTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DECLARE_INHERITED_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DIV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DO_FCALL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_DO_FCALL_BY_NAME (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ECHO (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_END_SILENCE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXIT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_FCALL_BEGIN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_FCALL_END (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_NOP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_EXT_STMT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_CONSTANT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_TMP_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_DIM_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_FUNC_ARG (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_IS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_OBJ_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_R (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_RW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_UNSET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FETCH_W (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FE_FETCH (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FE_RESET (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_FREE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_HANDLE_EXCEPTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_CONST (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IMPORT_FUNCTION (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INCLUDE_OR_EVAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_ARRAY (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_CTOR_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_FCALL_BY_NAME (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_METHOD_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_STATIC_METHOD_CALL (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INIT_STRING (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_INSTANCEOF (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY (int) PHP < 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_DIM_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_PROP_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_ISSET_ISEMPTY_VAR (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_IDENTICAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_NOT_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_NOT_IDENTICAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_SMALLER (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_IS_SMALLER_OR_EQUAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPNZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPNZ_EX (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZNZ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMPZ_EX (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_JMP_NO_CTOR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_MOD (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_MUL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_NEW (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_NOP (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_OP_DATA (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_DEC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_DEC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_INC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_POST_INC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_DEC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_DEC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_INC (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRE_INC_OBJ (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_PRINT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_QM_ASSIGN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RAISE_ABSTRACT_ERROR (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RECV (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RECV_INIT (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_RETURN (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SEND_VAR_NO_REF (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SL (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SUB (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_SWITCH_FREE (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_THROW (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

PARSEKIT_ZEND_TICKS (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_UNSET_DIM_OBJ (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_UNSET_VAR (int)

Opcode

PARSEKIT_ZEND_VERIFY_ABSTRACT_CLASS (int) PHP >= 5.0.0

Opcode

Spis treści
parsekit_compile_file -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array
parsekit_compile_string -- Compile a string of PHP code and return the resulting op array
parsekit_func_arginfo -- Return information regarding function argument(s)