Forum und email
PHP i inne języki

Rozdział 58. PHP i inne języki

PHP jest najlepszym językiem do zastosowań sieciowych, ale co z innymi językami?

1. PHP vs. ASP?
2. Czy można skonwertować ASP na PHP?
3. PHP vs. Cold Fusion?
4. PHP vs. Perl?

1. PHP vs. ASP?

ASP nie jest tak naprawdę językiem programowania, ale skrótem od Active Server Pages. W rzeczywistości ASP programuje się przy użyciu języków Visual Basic oraz JScript. Największą wadą ASP jest fakt, że działa on wyłącznie na serwerach Internet Information Server(IIS) firmy Microsoft. Ogranicza to możliwość zastosowania ASP wyłącznie do serwerów bazujących na systemie Win32. Istnieje kilka projektów, których celem jest umożliwienie uruchamiania ASP w innych środowiskach i na innych serwerach: InstantASP firmy Halcyon (komercyjny), Chili!Soft ASP firmy Chili!Soft (komercyjny). Przez wielu ASP określany jest jako wolniejszy, mniej wygodny oraz nie tak stabilny jak PHP. Do zalet ASP można zaliczyć fakt, że używa on języka VBScript, którego osoba umiejąca już programować w Visual Basic jest w stanie bardzo szybko się nauczyć. Serwery IIS mają domyślnie włączoną obsługę ASP co znacznie ułatwia jego instalację oraz użtkowanie. Ilość komponentów napisanych w ASP jest bardzo ograniczona, co oznacza, że jeśli będziesz chciał używać "zaawansowanych" funkcji takich jak np. współpraca z serwerami FTP będziesz musiał dokupić dodatkowe komponenty.

2. Czy można skonwertować ASP na PHP?

Tak. Do najczęściej wymienianych narzędzi tego typu należą działający po stronie serwera asp2php oraz to rozwiązanie działające po stronie klienta.

3. PHP vs. Cold Fusion?

Przez wielu ludzi PHP jest uważany za znacznie szybszy i wydajniejszy. Bardzo dobrze nadaje się do tworzenia złożonych projektów oraz do wypróbowywania nowych pomysłów. Do jego zalet można zaliczyć również większa stabilność oraz mniejsze zużycie zasobów. Mocną stroną Cold Fusion jest lepsza obsługa błędów, abstrakcja baz danych oraz parsowanie daty. Jeśli chodzi o abstrakcję baz danych poświęcono jej więcej uwagi w PHP 4. Zaletą Cold Fusion jest bardzo dobry silnik wyszukiwarki. Nie jest to jednak ważna różnica, bo niewiele osób oczekuje implementacji takiej funkcji w języku skryptowym. PHP jest obsługuiwany przez praktycznie wszystkie platformy, podczas gdy Cold Fusion działa wyłącznie na systemach Win32, Solaris, Linux oraz HP/UX. Cold Fusion ma bardzo dobre zintegrowane środowisko programowania (IDE) co umożliwia programowanie przy jego użyciu nawet początkującym użytkownikom. Z kolei PHP już od samego początku wymaga od użytkownika pewnej wiedzy o programowaniu i nie został stworzony z myślą o ludziach stawiających dopiero pierwsze kroki na tym polu.

Michael J Sheldon wysłał bardzo ciekawy artykuł na ten temat na listę dyskusyjną PHP. Jego kopię znajdziesz tutaj https://marc.theaimsgroup.com/?l=php-general&m=95602167412542&w=1.

4. PHP vs. Perl?

Największą przewagą PHP nad językiem Perl jest fakt, że PHP został stworzony wyłącznie z myślą o zastosowaniach sieciowych. Natomiast Perl ma dużo więcej zastosowań i właśnie ta ogromna ilość funkcji może niektórym sprawiać trudności. Z jednej strony elastyczność / kompleksowość Perla ułatwia pisanie w nim kodu, z drugiej jednak strony inny autor / programista może mieć problemy z jego odczytaniem. PHP jest równie elastyczny, a rygorystyczna składnia czyni kod bardziej przejrzystym. PHP łatwiej niż Perl daje się wkomponowanać w istniejący dokument HTML. PHP zawiera wszystkie 'użyteczne' funkcje Perl: budowę, składnię, itd., przy czym ich używanie zostało w PHP znacznie uproszczone. Perl jest językiem sprawdzonym, używanym od końca lat 80. PHP jest jeszcze dosyć młodym językiem, ale bardzo szybko dojrzewa.