Forum und email
Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)

XCI. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

PDO_DBLIB is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Microsoft SQL Server and Sybase databases through the FreeTDS libary.

On Windows, you should use the PDO_ODBC driver to connect to Microsoft SQL Server and Sybase databases, as the native Windows DB-LIB is ancient, thread un-safe and no longer supported by Microsoft.

Spis treści
PDO_DBLIB DSN -- Connecting to Microsoft SQL Server and Sybase databases