Forum und email
GeoIP Functions

XLVIII. GeoIP Functions

Wstęp

The GeoIP extension allows you to find the location of an IP address. City, State, Country, Longitude, Latitude, and other information as all, such as ISP and connection type can be obtained with the help of GeoIP.

Wymagania

This extension requires the GeoIP C library version 1.4.0 or higher to be installed. You can grab the latest version from https://www.maxmind.com/app/c and compile it yourself.

By default, you will only have access to the Free GeoIP Country or GeoLite City databases. While this module can work with other types of database, you must buy a commercial license from Maxmind.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/geoip.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

GEOIP_COUNTRY_EDITION (integer)

GEOIP_REGION_EDITION_REV0 (integer)

GEOIP_CITY_EDITION_REV0 (integer)

GEOIP_ORG_EDITION (integer)

GEOIP_ISP_EDITION (integer)

GEOIP_CITY_EDITION_REV1 (integer)

GEOIP_REGION_EDITION_REV1 (integer)

GEOIP_PROXY_EDITION (integer)

GEOIP_ASNUM_EDITION (integer)

GEOIP_NETSPEED_EDITION (integer)

GEOIP_DOMAIN_EDITION (integer)

The following constants are for net speed:

GEOIP_UNKNOWN_SPEED (integer)

GEOIP_DIALUP_SPEED (integer)

GEOIP_CABLEDSL_SPEED (integer)

GEOIP_CORPORATE_SPEED (integer)

Spis treści
geoip_country_code_by_name -- Get the two letter country code
geoip_country_code3_by_name -- Get the three letter country code
geoip_country_name_by_name -- Get the full country name
geoip_database_info -- Get GeoIP Database information
geoip_id_by_name -- Get the Internet connection speed
geoip_org_by_name -- Get the organization name
geoip_record_by_name -- Returns the detailed City information found in the GeoIP Database
geoip_region_by_name -- Get the country code and region