Forum und email
Swish-e bindings

CLXI. Swish-e bindings

Wstęp

The swish extension provides the bindings for Swish-e API. Swish-e stands for "Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced" and is an open source system for indexing and search. Swish-e itself is licensed under GPL license, but uses a clause that allows applications to link against the library if every copy of the combined work is accompanied by the URL to Swish-e source code. Here it is: https://swish-e.org.

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Wymagania

PECL/swish requires PHP 5.1.3 or newer.

Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/swish.

Konfiguracja uruchomieniowa

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Przykłady

Przykład 1. Basic search query

<?php

try
{

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$results = $swish->query("test OR text");

    echo
"Found ", $results->hits, " results\n";
    while (
$result = $results->nextResult()) {
        
var_dump($result);
        break;
//break after the first result
    
}

}
catch (SwishException $e) {
    echo
"Error: ", $e->getMessage(), "\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Found 9 results
object(SwishResult)#3 (8) {
 ["swishreccount"]=>
 int(1)
 ["swishrank"]=>
 int(1000)
 ["swishfilenum"]=>
 int(10)
 ["swishdbfile"]=>
 string(13) "index.swish-e"
 ["swishdocpath"]=>
 string(23) "README.SUBMITTING_PATCH"
 ["swishtitle"]=>
 NULL
 ["swishdocsize"]=>
 int(4557)
 ["swishlastmodified"]=>
 int(1072136752)
}

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Swish::META_TYPE_UNDEF (integer)

Swish::META_TYPE_STRING (integer)

Swish::META_TYPE_ULONG (integer)

Swish::META_TYPE_DATE (integer)

Swish::IN_FILE_BIT (integer)

Swish::IN_TITLE_BIT (integer)

Swish::IN_HEAD_BIT (integer)

Swish::IN_BODY_BIT (integer)

Swish::IN_COMMENTS_BIT (integer)

Swish::IN_HEADER_BIT (integer)

Swish::IN_EMPHASIZED_BIT (integer)

Swish::IN_META_BIT (integer)

Swish::IN_FILE (integer)

Swish::IN_TITLE (integer)

Swish::IN_HEAD (integer)

Swish::IN_BODY (integer)

Swish::IN_COMMENTS (integer)

Swish::IN_HEADER (integer)

Swish::IN_EMPHASIZED (integer)

Swish::IN_META (integer)

Swish::IN_ALL (integer)

Klasy predefiniowane

Klasy predefiniowane

Swish

Właściwości

 • indexes - the array of indexes used and their properties. Certain list of properties depends on Swish-e version.

Metody

 • Swish::__construct - constructs new Swish object. Throws SwishException on error.

 • Swish->prepare - prepares and returns SwishSearch object. Throws SwishException on error.

 • Swish->query - executes the query and returns SwishResults object. Throws SwishException on error.

 • Swish->getMetaList - returns an array of meta entries for the given index file.

 • Swish->getPropertyList - returns an array of properties for the given index file.

SwishSearch

Metody

SwishResults

Właściwości

 • hits - the number of results in this SwishResults object.

 • indexes - the array of indexes used in the search.

Metody

SwishResult

Właściwości

 • Properties list depends on Swish-e version, see examples.

Metody

 • SwishResult->getMetaList - returns an array of meta entries for the index used in this result.

 • SwishResult->stem - stems the word and returns result as an array of strings. Throws SwishException on error.

SwishException

SwishException extends the build in Exception class and possesses the same set of properties and methods. See sekcja Extending Exceptions w Rozdział 20 for more details.

Spis treści
Swish::__construct -- Construct a Swish object
Swish->getMetaList -- Get the list of meta entries for the index
Swish->getPropertyList -- Get the list of properties for the index
Swish->prepare -- Prepare a search query
Swish->query -- Execute a query and return results object
SwishResult->getMetaList -- Get a list of meta entries
SwishResult->stem -- Stems the given word
SwishResults->getParsedWords -- Get an array of parsed words
SwishResults->getRemovedStopwords -- Get an array of stopwords removed from the query
SwishResults->nextResult -- Get the next search result
SwishResults->seekResult -- Set current seek pointer to the given position
SwishSearch->execute -- Execute the search and get the results
SwishSearch->resetLimit -- Reset the search limits
SwishSearch->setLimit -- Set the search limits
SwishSearch->setPhraseDelimiter -- Set the phrase delimiter
SwishSearch->setSort -- Set the sort order
SwishSearch->setStructure -- Set the structure flag in the search object