Forum und email
RPM Header Reading Funkcje

CXXXVI. RPM Header Reading Funkcje

Wstęp

This module allows you to read the meta information stored in the headers of a RedHat Package Manager (RPM) file.

Wymagania

The RPMReader extension requires PHP 5.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/rpmreader.

Typy zasobów

There is one resource type used by the RPMReader module. The resource is a file pointer which identifies the RPM file with which to work.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

The following list of constants are used to obtain information using the rpm_get_tag() function. These constants represent the tag number to be retrieved from the RPM file's header section. Descriptions are given below as to what data the tag number constants reference.

RPMREADER_MINIMUM (integer)

The minimum valid value of any RPM tag number.

RPMREADER_NAME (integer)

The name of the RPM package.

RPMREADER_VERSION (integer)

The version of the RPM package.

RPMREADER_RELEASE (integer)

The release of the RPM package.

RPMREADER_EPOCH (integer)

RPMREADER_SERIAL (integer)

RPMREADER_SUMMARY (integer)

The summary text of the RPM package.

RPMREADER_DESCRIPTION (integer)

The full description text of the RPM package.

RPMREADER_BUILDTIME (integer)

The date and time when the RPM package was built.

RPMREADER_BUILDHOST (integer)

The name of the host on which the RPM package was built.

RPMREADER_INSTALLTIME (integer)

RPMREADER_SIZE (integer)

The size of the RPM package.

RPMREADER_DISTRIBUTION (integer)

RPMREADER_VENDOR (integer)

RPMREADER_GIF (integer)

RPMREADER_XPM (integer)

RPMREADER_LICENSE (integer)

RPMREADER_COPYRIGHT (integer)

RPMREADER_PACKAGER (integer)

RPMREADER_GROUP (integer)

RPMREADER_SOURCE (integer)

RPMREADER_PATCH (integer)

RPMREADER_URL (integer)

RPMREADER_OS (integer)

RPMREADER_ARCH (integer)

RPMREADER_PREIN (integer)

RPMREADER_POSTIN (integer)

RPMREADER_PREUN (integer)

RPMREADER_POSTUN (integer)

RPMREADER_OLDFILENAMES (integer)

The list of files in an RPM package (deprecated format). The correct way is now to use a combination of 3 tags (RPMREADER_BASENAMES, RPMREADER_DIRINDEXES, RPMREADER_DIRNAMES) in what RPM now calls "CompressedFileNames". This tag is still used in older RPM files that did not use the "CompressedFileNames" method and is maintained for backward compatibility.

RPMREADER_FILESIZES (integer)

RPMREADER_FILESTATES (integer)

RPMREADER_FILEMODES (integer)

RPMREADER_FILERDEVS (integer)

RPMREADER_FILEMTIMES (integer)

RPMREADER_FILEMD5S (integer)

RPMREADER_FILELINKTOS (integer)

RPMREADER_FILEFLAGS (integer)

RPMREADER_FILEUSERNAME (integer)

RPMREADER_FILEGROUPNAME (integer)

RPMREADER_ICON (integer)

RPMREADER_SOURCERPM (integer)

RPMREADER_FILEVERIFYFLAGS (integer)

RPMREADER_ARCHIVESIZE (integer)

RPMREADER_PROVIDENAME (integer)

RPMREADER_PROVIDES (integer)

RPMREADER_REQUIREFLAGS (integer)

RPMREADER_REQUIRENAME (integer)

RPMREADER_REQUIREVERSION (integer)

RPMREADER_CONFLICTFLAGS (integer)

RPMREADER_CONFLICTNAME (integer)

RPMREADER_CONFLICTVERSION (integer)

RPMREADER_EXCLUDEARCH (integer)

RPMREADER_EXCLUDEOS (integer)

RPMREADER_EXCLUSIVEARCH (integer)

RPMREADER_EXCLUSIVEOS (integer)

RPMREADER_RPMVERSION (integer)

RPMREADER_TRIGGERSCRIPTS (integer)

RPMREADER_TRIGGERNAME (integer)

RPMREADER_TRIGGERVERSION (integer)

RPMREADER_TRIGGERFLAGS (integer)

RPMREADER_TRIGGERINDEX (integer)

RPMREADER_VERIFYSCRIPT (integer)

RPMREADER_CHANGELOGTIME (integer)

The list of dates from changelog entries.

RPMREADER_CHANGELOGNAME (integer)

The list of changelog entry names.

RPMREADER_CHANGELOGTEXT (integer)

The list of the text from changelog entries.

RPMREADER_PREINPROG (integer)

RPMREADER_POSTINPROG (integer)

RPMREADER_PREUNPROG (integer)

RPMREADER_POSTUNPROG (integer)

RPMREADER_BUILDARCHS (integer)

RPMREADER_OBSOLETENAME (integer)

RPMREADER_OBSOLETES (integer)

RPMREADER_VERIFYSCRIPTPROG (integer)

RPMREADER_TRIGGERSCRIPTPROG (integer)

RPMREADER_COOKIE (integer)

RPMREADER_FILEDEVICES (integer)

RPMREADER_FILEINODES (integer)

RPMREADER_FILELANGS (integer)

RPMREADER_PREFIXES (integer)

RPMREADER_INSTPREFIXES (integer)

RPMREADER_PROVIDEFLAGS (integer)

RPMREADER_PROVIDEVERSION (integer)

RPMREADER_OBSOLETEFLAGS (integer)

RPMREADER_OBSOLETEVERSION (integer)

RPMREADER_DIRINDEXES (integer)

The list of indices that relate directory names to files in the RPM package. This tag is used in conjunction with RPMREADER_BASENAMES and RPMREADER_DIRNAMES to reconstruct filenames in the RPM package stored with the new "CompressedFileNames" method in RPM.

RPMREADER_BASENAMES (integer)

The list of the names of files in the RPM package without path information. This tag is used in conjunction with RPMREADER_DIRINDEXES and RPMREADER_DIRNAMES to reconstruct filenames in the RPM package stored with the new "CompressedFileNames" method in RPM.

RPMREADER_DIRNAMES (integer)

The list of directory names used by files in the RPM package. This tag is used in conjunction with RPMREADER_BASENAMES and RPMREADER_DIRINDEXES to reconstruct filenames in the RPM package stored with the new "CompressedFileNames" method in RPM.

RPMREADER_OPTFLAGS (integer)

RPMREADER_DISTURL (integer)

RPMREADER_PAYLOADFORMAT (integer)

RPMREADER_PAYLOADCOMPRESSOR (integer)

RPMREADER_PAYLOADFLAGS (integer)

RPMREADER_INSTALLCOLOR (integer)

RPMREADER_INSTALLTID (integer)

RPMREADER_REMOVETID (integer)

RPMREADER_RHNPLATFORM (integer)

RPMREADER_PLATFORM (integer)

RPMREADER_PATCHESNAME (integer)

RPMREADER_PATCHESFLAGS (integer)

RPMREADER_PATCHESVERSION (integer)

RPMREADER_CACHECTIME (integer)

RPMREADER_CACHEPKGPATH (integer)

RPMREADER_CACHEPKGSIZE (integer)

RPMREADER_CACHEPKGMTIME (integer)

RPMREADER_FILECOLORS (integer)

RPMREADER_FILECLASS (integer)

RPMREADER_CLASSDICT (integer)

RPMREADER_FILEDEPENDSX (integer)

RPMREADER_FILEDEPENDSN (integer)

RPMREADER_DEPENDSDICT (integer)

RPMREADER_SOURCEPKGID (integer)

RPMREADER_FILECONTEXTS (integer)

RPMREADER_FSCONTEXTS (integer)

RPMREADER_RECONTEXTS (integer)

RPMREADER_POLICIES (integer)

RPMREADER_MAXIMUM (integer)

The maximum valid value of any RPM tag number.

Przykłady

This example will open an RPM file and read the name, version, and release from the RPM file, echo the results, and close the RPM file.

Przykład 1. Basic RPMReader Example

<?php

$filename
= "/path/to/file.rpm";

// open file
$rpmr = rpm_open($filename);

// get "Name" tag
$name = rpm_get_tag($rpmr, RPMREADER_NAME);

// get "Version" tag
$ver = rpm_get_tag($rpmr, RPMREADER_VERSION);

// get "Release" tag
$rel = rpm_get_tag($rpmr, RPMREADER_RELEASE);

echo
"$name-$ver-$rel<br>\n";

// close file
rpm_close($rpmr);

?>
Spis treści
rpm_close -- Closes an RPM file
rpm_get_tag -- Retrieves a header tag from an RPM file
rpm_is_valid -- Tests a filename for validity as an RPM file
rpm_open -- Opens an RPM file
rpm_version -- Returns a string representing the current version of the rpmreader extension