Forum und email
Operatory

Rozdział 15. Operatory

Priorytety operatorów

Priorytet operatora określa, jak "silnie" operator wiąże ze sobą dwa stojące obok niego wyrażenia. Na przykład, w wyrażeniu 1 + 5 * 3, wynik wynosi 16, nie 18 ponieważ operator mnożenia ("*") ma wyższy priorytet niż operator dodawania ("+"). Za pomocą nawiasów można zmieniać priorytet działań według reguł arytmetyki. Na przykład: (1 + 5) * 3 jest równe 18.

Poniższa tabela zawiera priorytet operatorów, od najniższego priorytetu na górze.

Tabela 15-1. Priorytety operatorów

PowiązanieOperator
lewe,
leweor
lewexor
leweand
praweprint
lewe = += -= *= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>=
lewe? :
lewe||
lewe&&
lewe|
lewe^
lewe&
bez powiązania== != === !==
bez powiązania< <= > >=
lewe<< >>
lewe+ - .
lewe* / %
prawe! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @
prawe[
bez powiązanianew