Forum und email
Operatory Wykonania Polecenia Systemowego

Operatory Wykonania Polecenia Systemowego

PHP posiada jeden operator wykoania polecenia systemowego: apostrof wsteczny (``). Zauważ że jest to coś innego niż apostrof zwykły! Zawartość apostrofu wstecznego zostanie wykonana jako polecenie systemowe. Wynik polecenia zostanie zwrócony (tzn. nie będzie wysłany do przeglądarki tylko będzie dostępny do przypisania do zmiennej).

$output = `ls -al`;
echo "<pre>$output</pre>";

Notatka: Operator ten nie działa kiedy safe mode jest włączony, lub shell_exec() jest zablokowana.

Zobacz też escapeshellcmd(), exec(), passthru(), popen(), shell_exec() i system().