Forum und email
passthru

passthru

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

passthru -- Execute an external program and display raw output

Opis

void passthru ( string command [, int &return_var] )

The passthru() function is similar to the exec() function in that it executes a command. This function should be used in place of exec() or system() when the output from the Unix command is binary data which needs to be passed directly back to the browser. A common use for this is to execute something like the pbmplus utilities that can output an image stream directly. By setting the Content-type to image/gif and then calling a pbmplus program to output a gif, you can create PHP scripts that output images directly.

Parametry

command

The command that will be executed.

return_var

If the return_var argument is present, the return status of the Unix command will be placed here.

Notatki

Ostrzeżenie

Jeśli planowane jest przekazanie danych pochodzących od użytkownia do tej finkcji, powinno sie skorzystać z funkcji escapeshellarg() lub escapeshellcmd() aby upewnić się, że użytkownicy nie mogą uruchomić dowolnych poleceń.

Notatka: Jeśli ta funkcja zostanie użyta do uruchomienia programu który ma działać w tle, należy upewnić się, że wyjście tego programu jest przekierowane do pliku lub innego strumienia wyjściowego. W przeciwnym wypadku PHP zawiesi działanie aż do zakończenia działania wykonywanego programu.

Notatka: Jeśli tryb bezpieczny został włączony, możliwe jest wykonywanie programów tylko z katalogu określonego przez safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych, nie można podawać elementów .. w ścieżce do pliku wykonywalnego.

Ostrzeżenie

Jeśli włączony jest tryb bezpieczny, ciągi zawierające polecenia są filtrowane przez funkcję escapeshellcmd(). W związku z tym, echo y | echo x staje się echo y \| echo x.