Forum und email
system

system

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

system -- Execute an external program and display the output

Opis

string system ( string command [, int &return_var] )

system() is just like the C version of the function in that it executes the given command and outputs the result.

The system() call also tries to automatically flush the web server's output buffer after each line of output if PHP is running as a server module.

If you need to execute a command and have all the data from the command passed directly back without any interference, use the passthru() function.

Parametry

command

The command that will be executed.

return_var

If the return_var argument is present, then the return status of the executed command will be written to this variable.

Zwracane wartości

Returns the last line of the command output on success, and FALSE on failure.

Przykłady

Przykład 1. system() example

<?php
echo '<pre>';

// Outputs all the result of shellcommand "ls", and returns
// the last output line into $last_line. Stores the return value
// of the shell command in $retval.
$last_line = system('ls', $retval);

// Printing additional info
echo '
</pre>
<hr />Last line of the output: '
. $last_line . '
<hr />Return value: '
. $retval;
?>

Notatki

Ostrzeżenie

Jeśli planowane jest przekazanie danych pochodzących od użytkownia do tej finkcji, powinno sie skorzystać z funkcji escapeshellarg() lub escapeshellcmd() aby upewnić się, że użytkownicy nie mogą uruchomić dowolnych poleceń.

Notatka: Jeśli ta funkcja zostanie użyta do uruchomienia programu który ma działać w tle, należy upewnić się, że wyjście tego programu jest przekierowane do pliku lub innego strumienia wyjściowego. W przeciwnym wypadku PHP zawiesi działanie aż do zakończenia działania wykonywanego programu.

Notatka: Jeśli tryb bezpieczny został włączony, możliwe jest wykonywanie programów tylko z katalogu określonego przez safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych, nie można podawać elementów .. w ścieżce do pliku wykonywalnego.

Ostrzeżenie

Jeśli włączony jest tryb bezpieczny, ciągi zawierające polecenia są filtrowane przez funkcję escapeshellcmd(). W związku z tym, echo y | echo x staje się echo y \| echo x.