Forum und email
exec

exec

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

exec -- Execute an external program

Opis

string exec ( string command [, array &output [, int &return_var]] )

exec() executes the given command.

Parametry

command

The command that will be executed.

output

If the output argument is present, then the specified array will be filled with every line of output from the command. Trailing whitespace, such as \n, is not included in this array. Note that if the array already contains some elements, exec() will append to the end of the array. If you do not want the function to append elements, call unset() on the array before passing it to exec().

return_var

If the return_var argument is present along with the output argument, then the return status of the executed command will be written to this variable.

Zwracane wartości

The last line from the result of the command. If you need to execute a command and have all the data from the command passed directly back without any interference, use the passthru() function.

To get the output of the executed command, be sure to set and use the output parameter.

Przykłady

Przykład 1. An exec() example

<?php
// outputs the username that owns the running php/httpd process
// (on a system with the "whoami" executable in the path)
echo exec('whoami');
?>

Notatki

Ostrzeżenie

Jeśli planowane jest przekazanie danych pochodzących od użytkownia do tej finkcji, powinno sie skorzystać z funkcji escapeshellarg() lub escapeshellcmd() aby upewnić się, że użytkownicy nie mogą uruchomić dowolnych poleceń.

Notatka: Jeśli ta funkcja zostanie użyta do uruchomienia programu który ma działać w tle, należy upewnić się, że wyjście tego programu jest przekierowane do pliku lub innego strumienia wyjściowego. W przeciwnym wypadku PHP zawiesi działanie aż do zakończenia działania wykonywanego programu.

Notatka: Jeśli tryb bezpieczny został włączony, możliwe jest wykonywanie programów tylko z katalogu określonego przez safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych, nie można podawać elementów .. w ścieżce do pliku wykonywalnego.

Ostrzeżenie

Jeśli włączony jest tryb bezpieczny, ciągi zawierające polecenia są filtrowane przez funkcję escapeshellcmd(). W związku z tym, echo y | echo x staje się echo y \| echo x.