Forum und email
JSON Functions

LXXI. JSON Functions

Wstęp

This extension implements the JavaScript Object Notation (JSON) data-interchange format. The decoding is handled by a parser based on the JSON_checker by Douglas Crockford.

Wymagania

As of PHP 5.2.0, the JSON extension is bundled and compiled into PHP by default.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/json

Spis treści
json_decode -- Decodes a JSON string
json_encode -- Returns the JSON representation of a value