Forum und email
Lista aliasów funkcji

Dodatek J. Lista aliasów funkcji

W PHP jest wiele funkcji, które można wywołać poprzez więcej niż jedną nazwę. W niektórych przypadkach nie ma preferowanej nazwy, na przykład is_int() i is_integer() są sobie równoważne pod każdym względem. Jednakże istnieją także funkcje, których nazwy się zmieniły z powodu czyszczenia API lub kompatybilności wstecznej. Zazwyczaj źle jest używać takich aliasów, jako że może to prowadzić do uzależnienia funkcjonowania skryptu od wersji PHP. Ta lista przeznaczona jest dla osób, które chcą uaktualnić swoje stare skrypty do nowej składni.

Ta lista jest zgodna z PHP 4.0.6. Listę aliasów aktualizowaną codzinnie można znaleźć pod adresem https://www.zend.com/phpfunc/all_aliases.php.

Tabela J-1. Aliases

AliasGłówna funkcjaRozszerzenie
_gettext()Gettext
addswfmovie_add()Ming (flash)
addswfsprite_add()Ming (flash)
add_rootdomxml_add_root()DOM XML
addactionswfbutton_addAction()Ming (flash)
addcolorswfdisplayitem_addColor()Ming (flash)
addentryswfgradient_addEntry()Ming (flash)
addfillswfshape_addfill()Ming (flash)
addshapeswfbutton_addShape()Ming (flash)
addstringswftext_addString()Ming (flash)
addstringswftextfield_addString()Ming (flash)
alignswftextfield_align()Ming (flash)
attributesdomxml_attributes()DOM XML
childrendomxml_children()DOM XML
choprtrim()Podstawowa składnia
closeclosedir()Podstawowa składnia
com_getcom_propget()COM
com_propsetcom_propput()COM
com_setcom_propput()COM
cv_addccvs_add()CCVS
cv_authccvs_auth()CCVS
cv_commandccvs_command()CCVS
cv_countccvs_count()CCVS
cv_deleteccvs_delete()CCVS
cv_doneccvs_done()CCVS
cv_initccvs_init()CCVS
cv_lookupccvs_lookup()CCVS
cv_newccvs_new()CCVS
cv_reportccvs_report()CCVS
cv_returnccvs_return()CCVS
cv_reverseccvs_reverse()CCVS
cv_saleccvs_sale()CCVS
cv_statusccvs_status()CCVS
cv_textvalueccvs_textvalue()CCVS
cv_voidccvs_void()CCVS
dieexit()Różne funkcje
dirgetdir()Podstawowa składnia
diskfreespacedisk_free_space()System plików
domxml_getattrdomxml_get_attribute()DOM XML
domxml_setattrdomxml_set_attribute()DOM XML
doublevalfloatval()Podstawowa składnia
drawarcswfshape_drawarc()Ming (flash)
drawcircleswfshape_drawcircle()Ming (flash)
drawcubicswfshape_drawcubic()Ming (flash)
drawcubictoswfshape_drawcubicto()Ming (flash)
drawcurveswfshape_drawcurve()Ming (flash)
drawcurvetoswfshape_drawcurveto()Ming (flash)
drawglyphswfshape_drawglyph()Ming (flash)
drawlineswfshape_drawline()Ming (flash)
drawlinetoswfshape_drawlineto()Ming (flash)
dtddomxml_intdtd()DOM XML
dumpmemdomxml_dumpmem()DOM XML
fbsqlfbsql_db_query()FrontBase
fputsfwrite()Podstawowa składnia
get_attributedomxml_get_attribute()DOM XML
getascentswffont_getAscent()Ming (flash)
getascentswftext_getAscent()Ming (flash)
getattrdomxml_get_attribute()DOM XML
getdescentswffont_getDescent()Ming (flash)
getdescentswftext_getDescent()Ming (flash)
getheightswfbitmap_getHeight()Ming (flash)
getleadingswffont_getLeading()Ming (flash)
getleadingswftext_getLeading()Ming (flash)
getshape1swfmorph_getShape1()Ming (flash)
getshape2swfmorph_getShape2()Ming (flash)
getwidthswfbitmap_getWidth()Ming (flash)
getwidthswffont_getWidth()Ming (flash)
getwidthswftext_getWidth()Ming (flash)
gzputsgzwrite()Zlib
i18n_convertmb_convert_encoding()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_discover_encodingmb_detect_encoding()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_http_inputmb_http_input()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_http_outputmb_http_output()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_internal_encodingmb_internal_encoding()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_ja_jp_hantozenmb_convert_kana()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_mime_header_decodemb_decode_mimeheader()Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_mime_header_encodemb_encode_mimeheader()Wielobajtowe ciągi tekstowe
imap_createimap_createmailbox()IMAP
imap_fetchtextimap_body()IMAP
imap_getmailboxesimap_list_full()IMAP
imap_getsubscribedimap_lsub_full()IMAP
imap_headerimap_headerinfo()IMAP
imap_listmailboximap_list()IMAP
imap_listsubscribedimap_lsub()IMAP
imap_renameimap_renamemailbox()IMAP
imap_scanimap_listscan()IMAP
imap_scanmailboximap_listscan()IMAP
ini_alterini_set()Podstawowa składnia
is_doubleis_float()Podstawowa składnia
is_integeris_int()Podstawowa składnia
is_longis_int()Podstawowa składnia
is_realis_float()Podstawowa składnia
is_writeableis_writable()Podstawowa składnia
joinimplode()Podstawowa składnia
labelframeswfmovie_labelFrame()Ming (flash)
labelframeswfsprite_labelFrame()Ming (flash)
last_childdomxml_last_child()DOM XML
lastchilddomxml_last_child()DOM XML
ldap_closeldap_unbind()LDAP
magic_quotes_runtimeset_magic_quotes_runtime()Podstawowa składnia
mbstrcutmb_strcut()Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrlenmb_strlen()Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrposmb_strpos()Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrrposmb_strrpos()Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbsubstrmb_substr()Wielobajtowe ciągi tekstowe
ming_setcubicthresholdming_setCubicThreshold()Ming (flash)
ming_setscaleming_setScale()Ming (flash)
moveswfdisplayitem_move()Ming (flash)
movepenswfshape_movepen()Ming (flash)
movepentoswfshape_movepento()Ming (flash)
movetoswfdisplayitem_moveTo()Ming (flash)
movetoswffill_moveTo()Ming (flash)
movetoswftext_moveTo()Ming (flash)
msqlmsql_db_query()mSQL
msql_createdbmsql_create_db()mSQL
msql_dbnamemsql_result()mSQL
msql_dropdbmsql_drop_db()mSQL
msql_fieldflagsmsql_field_flags()mSQL
msql_fieldlenmsql_field_len()mSQL
msql_fieldnamemsql_field_name()mSQL
msql_fieldtablemsql_field_table()mSQL
msql_fieldtypemsql_field_type()mSQL
msql_freeresultmsql_free_result()mSQL
msql_listdbsmsql_list_dbs()mSQL
msql_listfieldsmsql_list_fields()mSQL
msql_listtablesmsql_list_tables()mSQL
msql_numfieldsmsql_num_fields()mSQL
msql_numrowsmsql_num_rows()mSQL
msql_regcasesql_regcase()mSQL
msql_selectdbmsql_select_db()mSQL
msql_tablenamemsql_result()mSQL
mssql_affected_rowssybase_affected_rows()Sybase
mssql_affected_rowssybase_affected_rows()Sybase
mssql_closesybase_close()Sybase
mssql_closesybase_close()Sybase
mssql_connectsybase_connect()Sybase
mssql_connectsybase_connect()Sybase
mssql_data_seeksybase_data_seek()Sybase
mssql_data_seeksybase_data_seek()Sybase
mssql_fetch_arraysybase_fetch_array()Sybase
mssql_fetch_arraysybase_fetch_array()Sybase
mssql_fetch_fieldsybase_fetch_field()Sybase
mssql_fetch_fieldsybase_fetch_field()Sybase
mssql_fetch_objectsybase_fetch_object()Sybase
mssql_fetch_objectsybase_fetch_object()Sybase
mssql_fetch_rowsybase_fetch_row()Sybase
mssql_fetch_rowsybase_fetch_row()Sybase
mssql_field_seeksybase_field_seek()Sybase
mssql_field_seeksybase_field_seek()Sybase
mssql_free_resultsybase_free_result()Sybase
mssql_free_resultsybase_free_result()Sybase
mssql_get_last_messagesybase_get_last_message()Sybase
mssql_get_last_messagesybase_get_last_message()Sybase
mssql_min_client_severitysybase_min_client_severity()Sybase
mssql_min_error_severitysybase_min_error_severity()Sybase
mssql_min_message_severitysybase_min_message_severity()Sybase
mssql_min_server_severitysybase_min_server_severity()Sybase
mssql_num_fieldssybase_num_fields()Sybase
mssql_num_fieldssybase_num_fields()Sybase
mssql_num_rowssybase_num_rows()Sybase
mssql_num_rowssybase_num_rows()Sybase
mssql_pconnectsybase_pconnect()Sybase
mssql_pconnectsybase_pconnect()Sybase
mssql_querysybase_query()Sybase
mssql_querysybase_query()Sybase
mssql_resultsybase_result()Sybase
mssql_resultsybase_result()Sybase
mssql_select_dbsybase_select_db()Sybase
mssql_select_dbsybase_select_db()Sybase
multcolorswfdisplayitem_multColor()Ming (flash)
mysqlmysql_db_query()MySQL
mysql_createdbmysql_create_db()MySQL
mysql_db_namemysql_result()MySQL
mysql_dbnamemysql_result()MySQL
mysql_dropdbmysql_drop_db()MySQL
mysql_fieldflagsmysql_field_flags()MySQL
mysql_fieldlenmysql_field_len()MySQL
mysql_fieldnamemysql_field_name()MySQL
mysql_fieldtablemysql_field_table()MySQL
mysql_fieldtypemysql_field_type()MySQL
mysql_freeresultmysql_free_result()MySQL
mysql_listdbsmysql_list_dbs()MySQL
mysql_listfieldsmysql_list_fields()MySQL
mysql_listtablesmysql_list_tables()MySQL
mysql_numfieldsmysql_num_fields()MySQL
mysql_numrowsmysql_num_rows()MySQL
mysql_selectdbmysql_select_db()MySQL
mysql_tablenamemysql_result()MySQL
namedomxml_attrname()DOM XML
new_childdomxml_new_child()DOM XML
new_xmldocdomxml_new_xmldoc()DOM XML
nextframeswfmovie_nextFrame()Ming (flash)
nextframeswfsprite_nextFrame()Ming (flash)
nodedomxml_node()DOM XML
oci8appendocicollappend()OCI8
oci8assignocicollassign()OCI8
oci8assignelemocicollassignelem()OCI8
oci8closeocicloselob()OCI8
oci8freeocifreecoll()OCI8
oci8freeocifreedesc()OCI8
oci8getelemocicollgetelem()OCI8
oci8loadociloadlob()OCI8
oci8maxocicollmax()OCI8
oci8ocifreecursorocifreestatement()OCI8
oci8saveocisavelob()OCI8
oci8savefileocisavelobfile()OCI8
oci8sizeocicollsize()OCI8
oci8trimocicolltrim()OCI8
oci8writetemporaryociwritetemporarylob()OCI8
oci8writetofileociwritelobtofile()OCI8
odbc_doodbc_exec()ODBC
odbc_field_precisionodbc_field_len()ODBC
outputswfmovie_output()Ming (flash)
parentdomxml_parent()DOM XML
pdf_add_outlinepdf_add_bookmark()PDF
pg_clientencodingpg_client_encoding()PostgreSQL
pg_setclientencodingpg_set_client_encoding()PostgreSQL
poscurrent()Podstawowa składnia
recoderecode_string()Recode
removeswfmovie_remove()Ming (flash)
removeswfsprite_remove()Ming (flash)
rewindrewinddir()Podstawowa składnia
rootdomxml_root()DOM XML
rotateswfdisplayitem_rotate()Ming (flash)
rotatetoswfdisplayitem_rotateTo()Ming (flash)
rotatetoswffill_rotateTo()Ming (flash)
saveswfmovie_save()Ming (flash)
savetofileswfmovie_saveToFile()Ming (flash)
scaleswfdisplayitem_scale()Ming (flash)
scaletoswfdisplayitem_scaleTo()Ming (flash)
scaletoswffill_scaleTo()Ming (flash)
set_attributedomxml_set_attribute()DOM XML
set_contentdomxml_set_content()DOM XML
setactionswfbutton_setAction()Ming (flash)
setattrdomxml_set_attribute()DOM XML
setbackgroundswfmovie_setBackground()Ming (flash)
setboundsswftextfield_setBounds()Ming (flash)
setcolorswftext_setColor()Ming (flash)
setcolorswftextfield_setColor()Ming (flash)
setdepthswfdisplayitem_setDepth()Ming (flash)
setdimensionswfmovie_setDimension()Ming (flash)
setdownswfbutton_setDown()Ming (flash)
setfontswftext_setFont()Ming (flash)
setfontswftextfield_setFont()Ming (flash)
setframesswfmovie_setFrames()Ming (flash)
setframesswfsprite_setFrames()Ming (flash)
setheightswftext_setHeight()Ming (flash)
setheightswftextfield_setHeight()Ming (flash)
sethitswfbutton_setHit()Ming (flash)
setindentationswftextfield_setIndentation()Ming (flash)
setleftfillswfshape_setleftfill()Ming (flash)
setleftmarginswftextfield_setLeftMargin()Ming (flash)
setlineswfshape_setline()Ming (flash)
setlinespacingswftextfield_setLineSpacing()Ming (flash)
setmarginsswftextfield_setMargins()Ming (flash)
setmatrixswfdisplayitem_setMatrix()Ming (flash)
setnameswfdisplayitem_setName()Ming (flash)
setnameswftextfield_setName()Ming (flash)
setoverswfbutton_setOver()Ming (flash)
setrateswfmovie_setRate()Ming (flash)
setratioswfdisplayitem_setRatio()Ming (flash)
setrightfillswfshape_setrightfill()Ming (flash)
setrightmarginswftextfield_setRightMargin()Ming (flash)
setspacingswftext_setSpacing()Ming (flash)
setupswfbutton_setUp()Ming (flash)
show_sourcehighlight_file()Podstawowa składnia
sizeofcount()Podstawowa składnia
skewxswfdisplayitem_skewX()Ming (flash)
skewxtoswfdisplayitem_skewXTo()Ming (flash)
skewxtoswffill_skewXTo()Ming (flash)
skewyswfdisplayitem_skewY()Ming (flash)
skewytoswfdisplayitem_skewYTo()Ming (flash)
skewytoswffill_skewYTo()Ming (flash)
snmpwalkoidsnmprealwalk()SNMP
strchrstrstr()Podstawowa składnia
streammp3swfmovie_streamMp3()Ming (flash)
swfactionswfaction_init()Ming (flash)
swfbitmapswfbitmap_init()Ming (flash)
swfbuttonswfbutton_init()Ming (flash)
swffillswffill_init()Ming (flash)
swffontswffont_init()Ming (flash)
swfgradientswfgradient_init()Ming (flash)
swfmorphswfmorph_init()Ming (flash)
swfmovieswfmovie_init()Ming (flash)
swfshapeswfshape_init()Ming (flash)
swfspriteswfsprite_init()Ming (flash)
swftextswftext_init()Ming (flash)
swftextfieldswftextfield_init()Ming (flash)
unlinkdomxml_unlink_node()DOM XML
xptr_new_contextxpath_new_context()DOM XML